Kateřina Kodešová Leipnerová, DiS.

IMG_6302 (kopie).JPG

Úspěšně vystudovala vyšší odbornou školu a získala titul Diplomovaný specialista v oboru Fyzioterapie (1997 – 1999)

Kontakt

 • telefon: 731 979 757

Kontaktní formulář

Pracovní zkušenosti

 • Odborné praxe během studia (dětský stacionář Kladno, nemocnie Kladno,VUCHR ústav revmatologie Praha aj.)
 • Fyzioterapeut, Oblastní Nemocnice Kladno (1998 – 2000)
 • Fyzioterapeut, EUC Klinika Kladno s.r.o. (2000 – 2003)
 • Fyzioterapeut, Nemocnice st. Anna Vídeň (2003 – 2005)
 • Fyzioterapeut, EUC Klinika Kladno s.r.o. (2006 dosud)

Certifikované kurzy a vzdělávací akce

 • Akrální koaktivační terapie - (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., 2/2018 – 5/2018)
 • Cvičení na míči, labilních plochách a s overbally (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D.,4/2010
 • Kineziologie – patokineziologie dolní končetiny a nohy (PhDr. Ingrid Palaščáková Špringrová, Ph.D., 1/2010)
 • Jak na poruchy dýchání (Mgr. Kateřina Neumannová, 11/2010)
 • Seminář - Léčba funkční ženské sterility podle p. L. Mojžíšové – (Bc. Soňa Balcárková a Mgr. Dana Jurásková.Ph.D.,MBA 3/2008)
 • Seminář - McKenzie metoda – Mechanická diagnostika a terapie (Eva Nováková, 9/2008)
 • Seminář - Využití propriocepce pro práci s posturou (H. Tomášková 10/2006)
 • Konference - Problematika ramenního kloubu a ruky (11/2007)
 • Konference - Problematika krční páteře (4/2009)
 • Využití rázové vlny pro terapii (Zimmer MedizinSysteme GmbH, 9/2018)

Mé certifikáty a osvědčení

 • Kodešová certifikát ACT

 • Kodešová certifikát labilní plochy

 • Kodešová certifikát Kineziologie DK

 • Kodešová certifikát poruchy dychání

 • Kodešová certifikát Fukční ženská sterilita dle Mojžíšové

 • Kodešová certifikát McKenzie

 • Kodešová certifikát Využití propriocepce

 • Kodešová certifikát Problematika ramenního kloubu a ruky

 • Kodešová certifikát Problematika krční páteře

 • Kodešová certifikát diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu

 • Screenshot 2018-09-30 09.36.19.png